1669 پشتیبانی سریع
نمایندگی تعمیرات ارج

چگونه مونتاژ بی متال را در ماشین ظرفشویی بررسی کنیم؟

1098 بازدید
چگونه مونتاژ بی متال را در ماشین ظرفشویی بررسی کنیم؟

چگونه مونتاژ بی متال را در ماشین ظرفشویی بررسی کنیم؟ کار خود را زمانی که در بسته است شروع کنید و پیچ‌های  جلویی که باید باز شوند را پیدا کنید. معمولاً، یک یا دو پیچ نزدیک چفت در وجود دارد، خود چفت را برندارید مگر اینکه لازم باشد. اکنون در را باز کرده و پیچ‌های  بالایی را باز کنید. در تصویر زیر پیچ‌های  دارای برچسب B در برخی از ماشین‌های  ظرفشویی، از پنل کنترل محافظت می‌کنند. با باز کردن پیچ‌های  بخش B شروع کنید و تلاش کنید که پنل کنترل را بردارید. پیچ‌های  راستای بالای در را نیز بررسی کنید.

اکنون پیچ‌های باقیمانده دو گوشه در (با برچسب A) را باز کنید. ممکن است چند پیچ دیگر نیز ممکن است نزدیک بخش پایین در وجود داشته باشد که را در قبال سازوکار لولای در محافظت می‌کند، باز کردن این پیچ‌‌ها معمولاً ضروری نیست. دقت کنید که پنل را بلند کرده و از در جدا کنید. پنل ممکن است سیم‌هایی داشته باشد که وصل باشند، بنابراین قبل از بلند کردن پنل، این موضوع را بررسی کنید. اگر پنل را نمی‌توان بالا آورد، دنبال پیچ‌های  دیگر باشید.

ظرف ماده شوینده را پیدا کنید. تصویر زیر نمای نزدیکی از ظرف ماده شوینده و مونتاژ بی متال را نشان می‌دهد. سبک دوگانه از سوئیچ بی متال برای هر ظرف ماده شوینده استفاده می‌کند. در این تصویر، ظرف ماده شوینده باز است. اگر این ظرف بسته باشد، بازوی اهرم (که بخشی از آن خارج از کادر قرار دارد)، به سمت پایین تاب خورده و در مونتاژ بی متال در جای خود قفل می‌شود.

ظرف ماده شوینده

ظرف ماده شوینده

پیش از تست کردن سوئیچ، تنظیم بودن مونتاژ را با بستن چفت ظرف ماده شوینده بررسی کنید. به کمک یک پیچ گوشتی کوچک، به آرامی‌فلز را فشار دهید تا ظرف مایع شوینده باز شود. برخی از مونتاژها را می‌توان تنظیم کرد. اگر تنظیم مونتاژ مشکلی ندارد، آن را خارج کرده و سوئیچ را تست کنید.

وایرها و اتصالات را علامت گذاری کنید تا بتوانید مجدداً آنها را وصل کنید. وایرها به کمک بست‌های ی به کانکتورها وصل شده اند. کانکتورها را محکم بکشید تا از ترمینال‌‌ها جدا شوند (وایر را نکشید). ممکن است نیاز باشد از دم باریک برای جدا کردن کانکتورها استفاده کنید. کانکتورها و ترمینال‌‌ها را از نظر فرسوده شدن بررسی کنید. اگر هر یک از آنها فاسد شده است، باید تمیز شده یا تعویض گردد.

کانکتورها

کانکتورها

از تست اتصالی یا مولتی متر برای بررسی اتصالی استفاده کنید. تنظیمات مولتی متر را روی X1 قرار دهید. هر میله را به یک ترمینال متصل کنید. اگر سوئیچ اتصالی داشته باشد، باید تعویض شود.

چگونه مونتاژ بی متال را در ماشین ظرفشویی بررسی کنیم؟

نمایندگی تعمیرات ارج

برچسب‌ها

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران

نام شما *
ایمیل شما *

 1669