1669 پشتیبانی سریع
نمایندگی تعمیرات ارج

چگونه بازوهای اسپری را در ماشین ظرفشویی بررسی کنیم؟

1505 بازدید
چگونه بازوهای اسپری را در ماشین ظرفشویی بررسی کنیم؟

مونتاژ پمپ/موتور، آب را از بالا تا بازوهای اسپری کننده پمپ می‌کند. نیروی آب موجب می‌شود که بازوها چرخیده و آب و مخلوط شوینده را به ظروف و طبقات شیشه ای اسپری شود. برخی از ماشین‌های ظرفشویی تنها یک بازوی اسپری در انتهای سینک دارند، برخی دیگر بازوی اسپری دومی ‌زیر یا روی طبقه شیشه ای دارند. برخی از ماشین‌های ظرفشویی نیز برج (تاور) اسپری دارند که از بازوی اسپری پایینی به سمت بالا می‌آید تا موج اضافی از آب را روی ظروف متمرکز نماید.

هشدار: پیش از هرگونه تلاش برای تست یا تعمیر، اصول ایمنی ما را مطالعه نمایید.

برای دسترسی به بازوی اسپری پایینی، طبقه ظروف پایینی را بردارید. به بازوهای اسپری رسیده و آنها را بگردانید. بازوها باید آزادانه بگردند. بازوی اسپری را از انتها به سمت بالا بکشید. باید بخش هایی روی بازو قرار داشته باشند که به شما اجازه دهند آنها را از جا بیرون بیاورید و بالا و پایین حرکت دهید. بررسی کنید که شکاف‌های بازوها مسدود نشده باشند. اگر آب از یک شکاف اسپری شود، ظروف اسپری آب کافی برای تمیز شدن کافی دریافت نمی‌کنند و نیروی آب هدایت شده به سمت در ممکن است موجب ایجاد نشت آب شود.

بازوی اسپری زیرین ممکن است برج (تاور) اسپری داشته باشد. اگر داشته باشد، بخش مرکزی آن را تا جای ممکن بالا بکشید، تاور گسترده می‌شود و سپس آن را رها کنید. تاور باید به نرمی‌بالا کشیده شده و رها شود. می‌توانید به صورت دستی پیچ تاور را باز کرده و بخش داخلی را از نظر وجود اشیا خارجی که ممکن است آن را مسدود نمایید، بررسی کنید.

رک شیشه ای فوقانی را تا جای ممکن بردارید تا به بازوی اسپری فوقانی دست پیدا کنید. مراحل فوق را برای بازوی اسپری زیرین تکرار کنید. بازوی فوقانی ممکن است مانند بازوی زیرین حرکت زیادی نداشته باشد.

منبع آب برای بازوی اسپری فوقانی در برخی از ماشین‌ها ممکن است لوله ای باشد که با بازوی اسپری در زمان بازگشت قفسه به عقب چفت می‌شود. مطمئن شوید که قفسه به درستی با لوله منبع تامین آب هماهنگ شده است.

در صورت نیاز، بازوی اسپری را می‌توان به منظور تعویض جدا کرد. (در صورت وجود) پیچ‌های تاور اسپری را با دست باز کنید و پیچ مرکز بازوی اسپری (در صورت وجود) را باز کنید. در غیراین صورت بازوی اسپری را بلند کنید تا جایی که بیرون بیاید. ترتیب و جای واشرها را به خاطر بسپارید. برای تمیز کردن، بازوی اسپری را درون آب گرم و با اسپری نیرومند در آب غرق کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران

نام شما *
ایمیل شما *

 1669