چگونه بازوهای اسپری را در ماشین ظرفشویی بررسی کنیم؟

مونتاژ پمپ/موتور، آب را از بالا تا بازوهای اسپری کننده پمپ می‌کند. نیروی آب موجب می‌شود که بازوها چرخیده و آب و مخلوط شوینده را به ظروف و طبقات شیشه ای اسپری شود. برخی از ماشین‌های ظرفشویی تنها یک بازوی اسپری در انتهای سینک دارند، برخی دیگر بازوی اسپری دومی ‌زیر یا روی طبقه شیشه ای دارند. برخی از ماشین‌های ظرفشویی نیز برج (تاور) اسپری دارند که از بازوی اسپری پایینی به سمت بالا می‌آید تا موج اضافی از آب را روی ظروف متمرکز نماید.

هشدار: پیش از هرگونه تلاش برای تست یا تعمیر، اصول ایمنی ما را مطالعه نمایید.

برای دسترسی به بازوی اسپری پایینی، طبقه ظروف پایینی را بردارید. به بازوهای اسپری رسیده و آنها را بگردانید. بازوها باید آزادانه بگردند. بازوی اسپری را از انتها به سمت بالا بکشید. باید بخش هایی روی بازو قرار داشته باشند که به شما اجازه دهند آنها را از جا بیرون بیاورید و بالا و پایین حرکت دهید. بررسی کنید که شکاف‌های بازوها مسدود نشده باشند. اگر آب از یک شکاف اسپری شود، ظروف اسپری آب کافی برای تمیز شدن کافی دریافت نمی‌کنند و نیروی آب هدایت شده به سمت در ممکن است موجب ایجاد نشت آب شود.

بازوی اسپری زیرین ممکن است برج (تاور) اسپری داشته باشد. اگر داشته باشد، بخش مرکزی آن را تا جای ممکن بالا بکشید، تاور گسترده می‌شود و سپس آن را رها کنید. تاور باید به نرمی‌بالا کشیده شده و رها شود. می‌توانید به صورت دستی پیچ تاور را باز کرده و بخش داخلی را از نظر وجود اشیا خارجی که ممکن است آن را مسدود نمایید، بررسی کنید.

رک شیشه ای فوقانی را تا جای ممکن بردارید تا به بازوی اسپری فوقانی دست پیدا کنید. مراحل فوق را برای بازوی اسپری زیرین تکرار کنید. بازوی فوقانی ممکن است مانند بازوی زیرین حرکت زیادی نداشته باشد.

منبع آب برای بازوی اسپری فوقانی در برخی از ماشین‌ها ممکن است لوله ای باشد که با بازوی اسپری در زمان بازگشت قفسه به عقب چفت می‌شود. مطمئن شوید که قفسه به درستی با لوله منبع تامین آب هماهنگ شده است.

در صورت نیاز، بازوی اسپری را می‌توان به منظور تعویض جدا کرد. (در صورت وجود) پیچ‌های تاور اسپری را با دست باز کنید و پیچ مرکز بازوی اسپری (در صورت وجود) را باز کنید. در غیراین صورت بازوی اسپری را بلند کنید تا جایی که بیرون بیاید. ترتیب و جای واشرها را به خاطر بسپارید. برای تمیز کردن، بازوی اسپری را درون آب گرم و با اسپری نیرومند در آب غرق کنید.

نکات مهم در مورد قطعات ماشین ظرفشویی

قطعات مختلف ماشین های ظرفشویی، هر یک برای امری طراحی و در داخل دستگاه تعبیه شده اند و حتی اگر وظیفه هر قطعه بسیار کوچک هم باشد، باید به این مطلب توجه داشت که نبود همین قطعه کم کار، می تواند اختلالات زیادی را به بار بیاورد. نه تنها یک تعمیرکار ماشین ظرفشویی، بلکه فرد استفاده کننده از این وسیله نیز باید مطالبی را در مورد این قطعات بداند. ممکن است در حین استفاده یا تمیز کردن ماشین ظرفشویی، ناخواسته منجر به آسیب به این قطعات گردد. ما در این مقاله، چنین مطالبی را بیان خواهیم نمود:

1-   شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که ماشین ظرفشویی چگونه می تواند دما را کنترل نماید؟. در داخل هر ماشین ظرفشویی، حسگرهای حرارتی وجود دارد که از زمان شروع به کار ماشین ظرفشویی تا پایان عملیات شست و شو، دمای آب و هوای داخل ماشین ظرفشویی را کنترل می کنند تا دما از حد مناسب خود کمتر یا بیشتر نگردد.

2-   در برخی از ماشین های ظرفشویی فن هوای گرم وجود ندارد لذا پس از اتمام کار حتما باید درب ماشین ظرفشویی باز شود. البته یکی از مهمترین نکات در تمیز کردن ماشین ظرفشویی، باز گذاشتن درب  پس از اتمام کار است حال خواه این ماشین ظرفشویی فن داشته باشد و خواه نداشته باشد. ولی در مورد ماشین های ظرفشویی بدون فن، این مورد حساس تر است.

3-   نکته جالب در مورد شستن ظزوف در ماشین ظرفشویی این است که قطعاتی در این دستگاه وجود دارد که تعیین کننده میزان شست و شو است. در این دشتگاه حسگرهایی وجود دارد که زمانی که آب شسته شده از روی ظروف جاری می شود، میزان تمیزی آب را کنترل می کند و تا زمانی که آب جاری شده تمیز نشود و هنوز کثیفی داخل آن وجود داشته باشد، دستور توقف شست و شو را نمی دهد. لذا این که ماشین ظرفشویی چگونه متوجه کافی بودن شست و شو شود، توسط این حسگرها تعیین می گردد.

4-   همان گونه که قبلا گفته ایم، المنت هایی در کف ماشین ظرفشویی وجود دارد که هم مسئول ایجاد هوای خشک در ماشین ظرفشویی برای خشک کردن ظروف هستند و هم این که دمای آب را بالا برده و آب گرم برای شست و شو و آبکشی ظروف را تامین می کنند.  پس همان گونه که متوجه شدید، المنت ها و حسگرهای حرارتی با هم در ارتباط هستند. المنت ها، آب را گرم می کنند و حسگرها در بخشی از وظایف خود، میزان دمای آب را کنترل می نمایند.

 

عیب یابی ماشین ظرفشویی

عدم آگاهی از روش های صحیح استفاده از ماشین ظرفشویی ، یکی از مهمترین دلایل بروز خرابی در این وسیله است. به همین دلیل است که عمر این وسیله کوتاه شده و نیاز به تعمیر ماشین ظرفشویی در فواصل کوتاه تری لازم می گردد. اما به هر حال، برای هر فردی، احتمال خرابی ماشین ظرفشویی در طول مدت زمان استفاده از آن پیش خواهد آمد و نحوه تشخیص صحیح عیب پیش آمده توسط نمایندگی ماشین ظرفشویی و یا تعمیرکار ماشین ظرفشویی، مهمترین عامل در موفقیت در تعمیر و جلوگیری از بروز خرابی مجدد است. به همین منظور دانستن ایرادات احتمالی برای ماشین های ظرفشویی و آگاهی از علت بروز آن ها، ضروری است.

عیب اول:

ماشین ظرفشویی، ظروف را خشک نمی کند.

1-   کنترل نمایید که میزان مایع جلادهنده در دستگاه به اندازه کافی باشد.

2-   چیدمان صحیح ظروف در ماشین ظرفشویی رعایت نشده است.

3-   نوع برنامه شست و شو متناسب با نوع ظروف تنظیم نیست.

4-   اگر با کنترل تمام موارد فوق، باز هم عیب بر طرف نشد، یعنی المنت زیر ماشین ظرفشویی که مسئول تولید حرارت و در نتیجه خشک کردن ظروف است، خراب شده است. برای این منظور باید مشکل را به نمایندگی ماشین ظرفشویی یا تعمیرکار ماشین ظرفشویی اطلاع دهید.

عیب دوم:

ماشین ظرفشویی، پودر و یا قرص را استفاده نمی کند و پودر در جاپودری باقی می ماند.

1-   جاپودری را کنترل کنید و مطمئن شوید که درب آن خراب نیست که معمولا در حد 20 دقیقه پس از شروع کار دستگاه، درب جاپودری باید به صورت اتوماتیک باز شود اگر این اتفاق نیافتاد حتما به نمایندگی ماشین ظرفشویی اطلاع دهید.

2-   به چیدمان ظروف دقت کنید احتمال دارد که ظروف به گونه ای قرار گرفته باشد که مانع از باز شدن درب جاپودری می گردد.

3-   مجاری آب پاش که باید آب را وارد جاپودری کند مسدود است در نتیجه پودر نمی تواند از محل خود خارج شود.

4-   البته اگر دستگاه سالم بود و هیچ عیبی چه از نظر فنی و چه از نظر چیدمان ظروف مشاهده نشد، حتما پودر شوینده استاندارد نبوده است به گونه ای که قابل حل در آب نیست.

توجه داشته باشید که در زمانی که پودر را در جاپودری می ریزید، این قسمت خشک باشد زیرا در صورت مرطوب بودن، پودر ظرفشویی رطوبت جاپودری را به خود جذب می کند و در نتیجه از حالت پودری خارج و به صورت سفت در می آید و همین امر مانع از خارج شدن پودر در زمان شست و شو می شود.